Show simple item record

Inlet recirculation of centrifugal pump

dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorHeinz, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:40Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHEINZ, P. Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125082cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191657
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje kavitaci, tlakové pulzace a může způsobit ucpání sacího potrubí. Hlavním cílem diplomové práce je výpočtové modelování proudění pro režim s recirkulací, identifikaci proudových jevů a návrh možných opatření, která by vstupní recirkulaci potlačila.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the phenomenon appearing in hydrodynamic pumps at the sub-optimal flow rate. This phenomenon is inlet recirculation, which is an undesirable phenomenon in the suction of the pump. This recirculation causes cavitation, pressure pulsations and may cause clogging of the suction line. The main goal of the diploma thesis is CFD simulation for the recirculation mode, identification of the flow phenomena, and designs of possible measures to suppress inlet recirculation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectvstupní recirkulacecs
dc.subjectodstředivé čerpadlocs
dc.subjectAnsys CFXcs
dc.subjectCFDen
dc.subjectinlet recirculationen
dc.subjectcentrifugal pumpen
dc.subjectAnsys CFXen
dc.titleVstupní recirkulace u odstředivého čerpadlacs
dc.title.alternativeInlet recirculation of centrifugal pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-12:02:50cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125082en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 10:00:40en
sync.item.modts2020.07.14 08:13:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtefan, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen)cs
but.defenceDiplomant v prezentaci seznámil komisi s prací Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla. Nejprve objasnil pojem recirkulace na případu hydrodynamického čerpadla. Popsal rovněž odpovídající zrychlení. Zmínil pojmy kompenzačních toků a vstupního rázu na lopatku. Nastínil schéma CFD simulace a postup při vytváření výpočetní sítě. Upřesnil nastavení CFD řešiče, modelů turbulence a velikosti časového kroku. Shrnul výsledky v podobě zisků na dopravní výšce čerpadla pro případy instalovaných žeber, které měly recirkulaci zabránit nebo ji snížit. Dále se v prezentaci zaměřil na zjednodušení simulace chodu stroje v oblasti kavitace. Objasnil možnosti použití Eulerovy rovnice v predikci některých parametrů stroje. Oponentem byl student dotazován na možné geometrické varianty potlačující recirkulaci. Otázku zodpověděl. Oponent se rovněž dotazoval na vliv velikosti výpočetních sítí a student úspěšně provedl zhodnocení jejich dopadu na získané výsledky. Následoval dotaz na stupeň přesnosti v softwaru CFX. Student otázku zodpověděl. Objasnil také správně dotaz na časové průměrování výsledků tranzientního výpočtu. Komisí byl student tázán na rozšíření prostoru před oběžným kolem a vložený válcový prvek označený v DP jako kavita. Pojem student upřesnil. Dále student korektně upřesnil některé hlavní parametry odstředivého čerpadla. Osvětlil také správně vliv "mezidiskových" prostorů na velikost hydraulických ztrtá a recirkulaci. Následně zmínil rozdíly ve velikosti ztrát u pomaluběžného a rychloběžného čerpadla. Odpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record