Show simple item record

Formula Student Differential Holders

dc.contributor.advisorJanoušek, Michalsk
dc.contributor.authorMatoušek, Patriksk
dc.date.accessioned2020-07-15T06:58:50Z
dc.date.available2020-07-15T06:58:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, P. Uložení diferenciálu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124753cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191775
dc.description.abstractPráca sa zaoberá používanými konštrukčnými riešeniami pre uloženie diferenciálu v monopostoch Formula Student a zvolením optimálnej konštrukcie pre monopost Dragon X z dielne TU Brno Racing. Práca sa taktiež zaoberá rozborom a vhodnosťou navrhnutého konštrukčného uzlu v porovnaní s minuloročným riešením a jeho samostatnou pevnostnou, hmotnostnou a funkčnou analýzou.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with the used design solutions for differential mounting in Formula Student monoposts and with the selection of the optimal construction for the Dragon X monopost from the TU Brno Racing workshop. The thesis also deals with the analysis and suitability of the proposed structural unit in comparison with last year's solution and its separate strength, weight and functional analysis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectuloženie diferenciálusk
dc.subjectdiferenciálová klietkask
dc.subjectFormula Studentsk
dc.subjecthnacie ústrojenstvosk
dc.subjectdržiaky diferenciálusk
dc.subjectdifferential mountingen
dc.subjectdifferential cageen
dc.subjectFormula Studenten
dc.subjectdrivetrainen
dc.subjectdifferential holdersen
dc.titleUložení diferenciálu Formule Studentsk
dc.title.alternativeFormula Student Differential Holdersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-16-11:52:55cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124753en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:56:54en
sync.item.modts2020.07.17 08:15:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠebela, Kamilsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil skúšobnú komisiu s náplňou a výsledkami svojej záverečnej práce. Následne na to zodpovedal otázky oponenta: Popište volbu počtu zubů rozety pro optimální využití potenciálu motoru. - Čiastočne zodpovedané Popište opotřebení řetězu a jeho vliv na řetězová kola. - Čiastočne zodpovedané Ďalej študent odpovedal na otázky od členov komisie: Prečo sa nachádza 11 zubov na rozete v prezentovanom koncepte? S čím počet zubov súvisí? - Čiastočne zodpovedané Nie je koeficient bezpečnosti príliš vysoký vzhľadom na závodné vozidlo? - Čiastočne zodpovedané Odkiaľ je vzatý záťažový moment? Ktoré veličiny potrebujeme poznať, aby sme sa dopočítali výsledný moment, prenesený na diferenciál. - Čiastočne zodpovedané Akým spôsobom bola uvažovaná tuhosť v uložení? - Zodpovedanécs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record