Show simple item record

Production of steam turbine shaft

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorKrška, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:58:50Z
dc.date.available2020-07-15T06:58:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRŠKA, J. Výroba hřídele parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191778
dc.description.abstractHlavní cíl bakalářské práce bylo navrhnout výrobu hřídele parní turbíny pro obráběcí stroje, které mají „vyšší“ technické možnosti. V současné době tyto „vyšší“ technické možnosti mají stroje, které jsou řízené počítačem, tj.CNC stroje. Úvodní část bakalářské práce se věnuje parním turbínám, včetně hřídele parní turbíny. Následující část práce popisuje výrobu tohoto hřídele na klasických konvenčních strojích. Výroba hřídele mimo jiné obsahuje technologický postup, včetně použitých strojů a nástrojů. Následuje moderní postoj k výrobě, a to za pomocí CNC stroje. Na technologický postup navazuje výroba hřídele ve zmenšené podobě. Konečná fáze řešení je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení dané technologie, včetně finanční stránky součásti a v neposlední řadě i dopadu použité technologie na ekologii. Závěrečná část bakalářské práce je rozšířená i o diskuzi, která zhodnocuje danou problematiku.cs
dc.description.abstractThe main aim of this bachelor thesis was to design the production of steam turbine shaft for machines tools that have „higher“ technical possibilies. Nowadays these „higher“ technical possibilities have machines which are controlled by computer, i.e. CNC machines. The introductory part of the thesis deals with steam turbines, including the steam turbine shaft. The following part of the thesis describes the production of this shaft on conventional machines. The production of the shaft includes, among other things, a technological procedure including used machines and tools. This is followed by a modern approach to production, using a CNC machine. The technological process is followed by the production of the shaft on reduced form. The final phase of the solution is devoted to technical-economic evaluation of the technology, including the financial aspects of the component and, last but not least, the impact of the technology on the environment. The final part of the thesis is extended by a discussion that evaluates this issue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectCNCcs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectthe steam turbineen
dc.subjectCNCen
dc.subjectshaften
dc.subjecttechnological processen
dc.titleVýroba hřídele parní turbínycs
dc.title.alternativeProduction of steam turbine shaften
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:27cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124774en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:58:50en
sync.item.modts2020.07.15 08:13:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiala, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Merítko súčasti bolo zmenšené, zmenšili ste aj merítko pre geometrické tolerancie ? zodpovězeno 2. Boli potrebné pri obrábaní súčasti nejaké typy podpor ? zodpovězeno 3. Čím by ste merali vibrácie na rotojúcej súčasti ? nezodpovězeno 4.Ako ste počítali náklady na výrobu súčasti ? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record