Show simple item record

Application of Modern Technologies for a Design of Disc Coupling Production

dc.contributor.advisorSedlák, Josefsk
dc.contributor.authorVarhaníková, Alžbetask
dc.date.accessioned2020-07-15T06:58:51Z
dc.date.available2020-07-15T06:58:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVARHANÍKOVÁ, A. Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124926cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191779
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická časť práce obsahuje rešerš hriadeľových spojok s podrobným popisom kotúčovej spojky, charakteristiku jednotlivých metód technológie Rapid Prototyping a materiály vhodné pre 3D tlač. V praktickej časti je popísaný výpočtový aj konštrukčný návrh a výroba kotúčovej spojky pomocou metódy Fused Deposition Modeling. Súčasťou práce je taktiež popis povýrobného opracovania a montáž. K práci je priložený zostavný výkres a výrobný výkres hnacieho kotúča.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of disc coupling and its production by using 3D printing technology. Model of disc coupling and this thesis are supposed to serve as teaching equipment for students at Secondary vocational schools. The theory section contains the essay of shaft couplings with a detailed description of disc coupling, characteristic of individual methods of Rapid Prototyping technology and materials suitable for 3D printing. The experimental section is dedicated to the calculation and construction design of disc coupling and its production using the Fused Deposition Modeling method. The thesis also contains a description of post-production processing and assembly. The attachments of the thesis consist of assembly mechanical drawing and production mechanical drawing of drive disc.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkotúčová spojkask
dc.subjectRapid Prototypingsk
dc.subjecthriadeľové spojkysk
dc.subjectFused Deposition Modelingsk
dc.subject3D tlačsk
dc.subjectučebná pomôckask
dc.subjectdisc couplingen
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectshaft couplingsen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subject3D printingen
dc.subjectteaching equipmenten
dc.titleAplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojkysk
dc.title.alternativeApplication of Modern Technologies for a Design of Disc Coupling Productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:27cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124926en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:58:50en
sync.item.modts2020.07.15 08:16:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVarhaník, Matúšsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Aké výhody má aditívna technológia oproti trieskovému obrábaniu a kedy je vhodné ju použiť ? částečně zodpovězeno 2. Ako zabezpečíte súososť hriadelov v použitej spojke ? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record