Show simple item record

Drug transport using microbubbles

dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorPiňos, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-07-16T08:00:01Z
dc.date.available2020-07-16T08:00:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPIŇOS, O. Transport léčiv pomocí mikrobublin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125079cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191964
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rešerší současného stavu poznání v oblasti lékařského využití mikrobublin se zaměřením na ultrazvukem iniciovanou kavitaci mikrobublin naplněných léčivou látkou. Zmíněny budou technologie výroby mikrobublin, chemická složení, efekt kavitovaných mikrobublin na tkáň a popis mechamismů které při aplikaci tohoto terapeutického prostředku vystupují. Druhá část bude zaměřena na matematický aparát který popisuje chování mikrobublin v nekonečném prostředí a to pomocí Rayleigh-Plesetovy rovnice a rovnice popisující chování mikrobubliny s membránou. Zároveň v této části bude prezentován MATLAB skript pro výpočet základních veličin mikrobubliny zatížené akustickou vlnou.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the research in field of medical usage of microbubbles, specially focused on ultrasound iniciated cavitation of microbubbles filled with drugs. Thesis includes technology of manufacturing, chemical composition, efects of cavitated microbubbles on tissue and description of mechanism that occurs during the aplication of ultrasound triggered microbubbles. Second part deals with mathematical description of microbubble under acustic pressure using the Rayleigh-Plesset equation and equation for microbubble with membrane are presented. The MATLAB script for calculation of physical parameters describing state of microbubble is also explained.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikrobublinycs
dc.subjecttransportcs
dc.subjectléčivacs
dc.subjectkavitacecs
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectdrugsen
dc.subjectcavitationen
dc.titleTransport léčiv pomocí mikrobublincs
dc.title.alternativeDrug transport using microbubblesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-09:53:30cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125079en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 10:00:01en
sync.item.modts2020.07.16 08:18:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTancjurová, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce v časovém limitu přibližně 15 minut. Následovaly posudky vedoucího a oponenta. Součástí oponentského posudky byly položeny doplňující otázky, na které student odpověděl. Předseda poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi o bakalářské práci pro všechny členy komise. Student v rozpravě správně reagoval na dílčí otázky členů komise. Po vyčerpání všech otázek byla část obhajoby ukončena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record