Show simple item record

Powertrain of a modern hybrid vehicles

dc.contributor.advisorOtipka, Václavcs
dc.contributor.authorNovák, Štěpáncs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:41Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:41Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNOVÁK, Š. Hnací ústrojí moderních hybridních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125513cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191982
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o hnacím ústrojí moderních hybridních vozidel. Popisuje princip hybridního pohonu a rozděluje jej podle uspořádání, stupně hybridizace a umístění elektromotoru ve vozidle. Charakterizuje konstrukční řešení hlavních komponent hybridního pohonu. Zaměřuje se na hnací ústrojí vybraných hybridních vozidel a přibližuje problematiku emisí. V závěru je zhodnocení výhod a nevýhod hybridního pohonu a vize do budoucna.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is about the drivetrain in modern hybrid vehicles. It describes the function of a hybrid drivetrain and divides it according to structure, degree of hybridization and placement of the electric motor. It characterizes the design solution of the main components of a hybrid drivetrain. It focuses on the powertrain of selected hybrid vehicles and describes the emissions issue. The conclusion consists of evaluation of the hybrid drivetrain and its vision for the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHybridní pohoncs
dc.subjectelektromotorcs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectrekuperacecs
dc.subjectemisecs
dc.subjectHybrid drivetrainen
dc.subjectelectric motoren
dc.subjectbatteryen
dc.subjectinternal combustion engineen
dc.subjecttransmissionen
dc.subjectrecuperationen
dc.subjectemissionsen
dc.titleHnací ústrojí moderních hybridních vozidelcs
dc.title.alternativePowertrain of a modern hybrid vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-14:26:38cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125513en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 11:59:41en
sync.item.modts2020.07.16 08:25:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZajac, Romancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Popíšte a názorne vysvetlite Atkinsonov cyklus v p-V diagrame, ktorý ste spomenuli v tretej kapitole. V čom sa líši od Ottovho cyklu. Částečně zodpovězeno 2. Porovnajte priebeh momentovej charakteristiky zážihového motora s momentovou charakteristikou synchrónneho motora s permanentnými magnetmi. Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Doplňte informace ohledně průbehu emisí v čase. Částečně zodpovězeno 2. Jaké jsou možnosti snížení uhlíkové stopy? Zodpovězeno 3. Jaké jsou způsoby snižování flotilových emisí? Zodpovězeno 4. Porovnejte emise konvenčního motoru a hybridního motoru ve voze. Částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record