Show simple item record

The Utilization of Loyalty Program in a Assistcar s.r.o. Company Strategy

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorKalman, Robincs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKALMAN, R. Uplatnění věrnostního programu ve strategii společnosti Assistcar s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other109627cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191990
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je tvorba věrnostního programu pro společnost Assistcar, s.r.o. Tato společnost nabízí rozsáhlé služby v autoopravárenském průmyslu a věrnostní program je to, co společnosti chybí. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a praktickou část. V první části je zpracován teoretický základ, který je nutný pro správnou tvorbu věrnostního programu. Analytická část se skládá z analýzy dostupných a fungujících věrnostní programů. Dále z analýzy konkurenčních programů a celého podniku. Praktická část obsahuje tvorbu konkrétního věrnostního programu pro společnost.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the creation of loyalty program for Assistcar, s.r.o. This company offers extensive services in the auto repair industry and the loyalty program is what the company is missing. The diploma thesis contains a theoretical, analytical and practical part. In the first part the theoretical basis is elaborated, which is necessary for the correct creation of the loyalty program. The analytical part consists of an analysis of available and functioning loyalty programs. Further analysis of competitive programs and the whole business. The practical part includes the creation of a specific loyalty program for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMOTIVACEcs
dc.subjectVĚRNOSTcs
dc.subjectLOAJALITAcs
dc.subjectVĚRNOSTNÍ PROGRAMcs
dc.subjectMARKETINGcs
dc.subjectPODPORA PRODEJEcs
dc.subjectSLUŽBY ZÁKAZNÍKŮMcs
dc.subjectMOTIVATIONen
dc.subjectFIDELITYen
dc.subjectLOYALTYen
dc.subjectLOYALTY PROGRAMen
dc.subjectMARKETINGen
dc.subjectSALES PROMOTIONen
dc.subjectCUSTOMER SERVICEen
dc.titleUplatnění věrnostního programu ve strategii společnosti Assistcar s.r.o.cs
dc.title.alternativeThe Utilization of Loyalty Program in a Assistcar s.r.o. Company Strategyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109627en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 11:59:56en
sync.item.modts2020.07.16 08:24:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDohnalová, Anetacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Kde se nachází bod zvratu? Zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Kdo je klíčový zákazník pro firmu (FO/PO)? Jaké je procento obsloužených zákazníků (poměr FO:PO)? Jaká je výše hrubé mzdy automechanika na výplatní pásce? Zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: SWOT matice - příležitosti - student zjistil faktor potenciál spolupráce s firmami, nabízející operativní leasing, kde se analýza nachází? Co je graf č. 7 - postoj klientů (vysvětlit data na osách)? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record