Show simple item record

Marketing Strategy Proposal

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorProcházka, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:57Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, D. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other117566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191995
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Domácí dobroty s.r.o., která vyrábí a prodává sušené ovoce. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká zavedení nového produktu a rozšíření propagace podniku. Součástí práce je také strategická analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku. Návrhová část se pak zamě-řuje na konkrétní návrhy nové marketingové strategie společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with analysis of the current situation of the company Domácí dobroty s.r.o., which produces and sells dried fruit. The aim of the thesis is to suggest a proposal of marketing strategy focusing on introduction of a new product and expansion of company promotion. The work also includes strategic analysis of an external and an internal environment of the company. The suggestion part of the thesis focuses on speci-fic proposals of new marketing strategy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectstrategic managementen
dc.titleNávrh marketingové strategiecs
dc.title.alternativeMarketing Strategy Proposalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:20cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117566en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 11:59:57en
sync.item.modts2020.07.16 08:14:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHavíř, Davidcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. SWOT analýza společnosti - využívání výrobní kapacity, kde se nachází analýza? Zodpovězeno. Počítal jste %-ní návratnost dotazníků? Kolik činí? Zodpovězeno. Faktory ovlivňující nákupní preference, chybí kvalita, vysvětlete. Zodpovězeno. Strategie malých podniků, navrhnul jste v návrzích strategii podle strategie uvedené v teoretické části? Částečně zodpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Odkud máte informace mimo analytické informace? Chybí citace. Částečně zodpovězeno. Jak produkty ovlivňují klimatické změny? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record