Show simple item record

Establishing of the Small Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSalíniová, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:00Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSALÍNIOVÁ, L. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other123876cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192010
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané základné pojmy, analýzy k podrobnému popisu jednotlivých časti podnikateľského plánu. V praktickej časti práce je spracovaný podnikateľský plán pre založenie tapas baru. Tu sú vykonané analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia a finančný plán na zaistenie podnikateľskej činnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of the master ´s thesis is to create a business plan for the establishment of a small company focused on offering tapas in Brno. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part discusses the basic concepts, analysis and detailed description of individual parts of a business plan. In the practical part of the thesis, there is created the business plan for the establishment of tapas bar. There is described internal and external environment and a financial plan to ensure successful business activity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTapas barcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterov model piatich sílcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectpodnikateľský pláncs
dc.subjectfinančný pláncs
dc.subjectmarketingový plán.cs
dc.subjectTapas baren
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectmarketing planen
dc.titleZaložení malého podnikucs
dc.title.alternativeEstablishing of the Small Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid123876en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:00:00en
sync.item.modts2020.07.16 08:16:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDudík, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defencedoc. Putnová: Myslíte otevření baru vážně, nebo je to použito primárně pro tvorbu práce? - zodpovězeno doc. Putnová: Zmínila jste 1000 respondentů. Kde jste takovéto číslo získala, jakým způsobem? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Kde přesně na Grohově to plánujete? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Jakým způsobem se plánujete odlišovat? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record