Show simple item record

Lean Management of Production System

dc.contributor.advisorBartošek, Vladimírcs
dc.contributor.authorNejdlová, Annacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNEJDLOVÁ, A. Štíhlé řízení výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other124134cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192014
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na štíhlé řízení výrobního systému v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. Hlavním výstupem této práce je návrh nového uspořádání a vybalancování linky za použití metod a nástrojů štíhlé výroby. V první části jsou popsány teoretické přístupy, které jsou následně využity při provádění analýz. Výsledky analýz slouží jako hlavní podklad pro zpracování návrhů na zlepšení ve vybrané oblasti výroby.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on lean management of the production system in the company ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. The main outcome is the proposal of a new layout and process balancing with the use of lean manufacturing methods. The first part describes the theoretical basics which are used for analysis afterwards. The results of these analyses are then used as a main basis for the proposal of changes in the chosen part of the production process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠtíhlá výrobacs
dc.subjectŠtíhlá logistikacs
dc.subjectProcesní analýzacs
dc.subjectSpaghetti diagramcs
dc.subjectLean productionen
dc.subjectLean logisticsen
dc.subjectProcess analysisen
dc.subjectSpaghetti diagramen
dc.titleŠtíhlé řízení výrobního systémucs
dc.title.alternativeLean Management of Production Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124134en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:00:01en
sync.item.modts2020.07.16 08:19:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDlabač,, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno prof. Dostál - Jak to vypadá s realizací vašich napadů firmou? Jaký vliv měl na implementaci návrhů koronavirus? - odpovězeno doc. Konečná - Co znamená online dveřní kování? V čem to "online" spočívá? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record