Show simple item record

Evaluation and Optimization Proposal of Personnel Situation in the Selected Company With Focus on Motivation of Employees

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorOndráčková, Sandracs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:02Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationONDRÁČKOVÁ, S. Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192018
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stávající personální situací v rodinném centru Bruno family park v Brně. Teoretická část je stručným shrnutím teoretických podkladů dostupných v odborné literatuře zabývajících se problematikou řízení lidských zdrojů, personální práce, motivace zaměstnanců, jejich odměňováním, spokojeností, aj. Analytická část je tvořena zhodnocením aktuální personální situace v centru, hodnotí její pozitiva i nedostatky, jak ze strany managementu, tak ze strany personálu. Pro získání těchto informací je použito dotazníkové šetření u běžných zaměstnanců a brigádníků a rozhovory s vedoucím pracovníkem. Práce se také zaměřuje na spokojenost a motivaci brigádníků, kterých je v centru mnohonásobně více, než zaměstnanců na HPP. V návrhové části jsou jednotlivé návrhy řešení zjištěných problémů a pokus o vylepšení a optimalizaci stávající situace.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is dealing with contemporary situation in family center Bruno family park in Brno. Theoretical part is brief summary of theoretical background from available literature about human resource management, personnel work, employee motivation, remuneration, job satisfaction, etc. Analytical part contains evaluation actuall personnel situation in the family center, evaluates positive sides and negative sides from sight of employees and management as well. To get needed informations was used survey research between employees and part-time workers and interview with management. This thesis is also focused on job satisfaction and motivation of part-time workers, becouse they are the largest group of workers in company. In proposal part are sugestions of identified problems and try to optimalization of actuall situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectpersonalistikacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectbrigádnícics
dc.subjecthuman resource managementen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectservicesen
dc.subjectpart-time workersen
dc.titleZhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníkůcs
dc.title.alternativeEvaluation and Optimization Proposal of Personnel Situation in the Selected Company With Focus on Motivation of Employeesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:20cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:00:01en
sync.item.modts2020.07.16 08:15:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠpíšek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: Benefit řešení ohledně kávy vysvětlit, systém personálního řízení v podniku. - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Pracovněprávní vztah brigádníků a jejich možné čerpání benefitů. Vysvětlete procentuální spokojenost současných zaměstnanců s mzdou. - odpovězeno doc. Vít Novotný: Složení zaměstanců z demografického hlediska - pohlaví, věk a možné benefity dle rozdělení. - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record