Show simple item record

Study Logistic Concept in Manufacturing Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorFlídr, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:02Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFLÍDR, J. Studie logistické koncepce ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125086cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192021
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů a metod. V praktické části diplomové práce je představena společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., ve které je provedena analýza současného stavu zásobovací logistiky ve výrobní hale. Na základě analýzy je navržen kanban systém včetně způsobu jeho implementace. Dále jsou analyzována rizika implementace kanban systému. Na závěr jsou zhodnoceny ekonomické a neekonomické přínosy kanban systému pro podnik.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the implementation of kanban system in the company Daikin Device Czech Republic s.r.o. The theoretical part describes the principles of logistics, lean production and inventory management, including their basic tools and methods. In the practical part of the thesis, Daikin Device Czech Republic Ltd. is introduced, where the analysis of the current state of supply logistics in the production hall is performed. Based on the analysis is designed kanban system including the way of its implementation. Furthermore, the risks of kanban system implementation are analyzed. Finally, the economic and uneconomic benefits of the kanban system for the company are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectKanbancs
dc.subjectŠtíhlá výrobacs
dc.subjectMateriálový tokcs
dc.subjectJust in Timecs
dc.subjectLogisticsen
dc.subjectKanbanen
dc.subjectLean productionen
dc.subjectMaterial flowen
dc.subjectJust in timeen
dc.titleStudie logistické koncepce ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeStudy Logistic Concept in Manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125086en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:00:02en
sync.item.modts2020.07.16 08:18:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠimeček, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - SWOT analýza v diplomové práci - hrozby, vysvětlení. Str. 73 výpočet pravděpodobnosti. Oprava chyby. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - Neekonomické přínosy, doplnění.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record