Show simple item record

The Insurance Protection of the Business Entity

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorWeberová, Denisacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:17Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationWEBEROVÁ, D. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192037
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky pojistných produktů nabízených pojišťovnami se stanoví optimální návrh pojištění pro společnost.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the selection of suitable insurance protection for a selected business entity. Risk analysis identifies the most serious risks. Based on the identified risks and the current insurance coverage for the current offers of insurance products offered by insurance companies, the optimal proposal for the company will be determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectpojistná ochranacs
dc.subjectpojistný produktcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectrisken
dc.subjectinsurance protectionen
dc.subjectinsurance producten
dc.subjectrisk analysisen
dc.titlePojistná ochrana podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeThe Insurance Protection of the Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:22cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:17:42en
sync.item.modts2021.11.12 09:59:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePikolon, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Z jakých podkladů jste vycházela při definování kritérií a jejich vah v rámci porovnání vybraných pojišťoven? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record