Show simple item record

Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorVlach, Danielcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:19Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVLACH, D. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125601cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192042
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou zákaznické spokojenosti ve vybraném podniku. Teoretická část nabízí objasnění důležitých pojmů, které budou důležité pro orientování se v následující analytické části této diplomové práce. Po teoretických východiscích následuje analýza současné situace podniku prostřednictvím popisu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, na což naváže dotazníkové šetření včetně vyhodnocení výsledků průzkumu. Nakonec dojde k představení návrhů ke zvýšení spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on analysing customer satisfaction in chosen company. Theoretical part clarifies important terms, which are important for understanding the analytical part of this diploma thesis. After the theoretical basis follows the analytical part of the current situation through a description of internal and external company’s environment, which is followed by a questionnaire and its results. Finally, some suggestions for improvement of the customer satisfaction will be presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingové prostředícs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing environmenten
dc.subjectmarketing surveyen
dc.titleSpokojenost zákazníkůcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125601en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:18en
sync.item.modts2020.07.16 08:15:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSedláček, Davidcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Meluzín: Věnoval jste se eshopu ve své diplomové práci? - odpovězeno doc. Meluzín: Můžete si dovolit implementovat návrhovaná řešení na kamenné řetězce? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record