Show simple item record

The Proposal of Strategic Development of a Company Operating in Dance Art

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorBabáková, Andreacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:23Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBABÁKOVÁ, A. Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125747cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192052
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh potenciálního směru dalšího rozvoje podniku působícího v oblasti tanečního umění a tanečního sportu. Teoretická část se zabývá problematikou rozvoje a růstu společnosti a procesem strategického řízení včetně vybraných analytických metod v rámci plánování rozvoje. Analytická část obsahuje identifikaci klíčových (kritických) faktorů v rámci posouzení stávající situace společnosti v kontextu vnitřního a vnějšího prostředí. Na základě zhodnocení souhrnu výsledků z provedených analýz, bude vybrána vhodná strategie pro další rozvoj společnosti směřující k upevnění pozice na daném trhu včetně implementačních aktivit a přínosů z návrhů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on proposal of the potential future development direction of a company operating in the dance art or dance sport area. The theoretical part handles problematics of development and growth of the company and strategic management process including selected analytic methods within development planning. Analytic part contains identification of key (critical) factors within evaluation of existing situation of the company in the context of inside and outside environment. Suitable strategy for future company development aiming for fixing its position on the market including implementation activities and benefits from the proposals will be chosen based on evaluation of the results of performed analyzes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrategický rozvojcs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjecttaneční školacs
dc.subjectanalýza podnikatelského prostředícs
dc.subjectSWOT maticecs
dc.subjectstrategic developmenten
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectdance studioen
dc.subjectbusiness environment analysisen
dc.subjectSWOTen
dc.titleNávrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního uměnícs
dc.title.alternativeThe Proposal of Strategic Development of a Company Operating in Dance Arten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:41cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125747en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:23en
sync.item.modts2020.07.16 08:16:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaňovská, Luciecs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: - Jaký vliv mohou mít vaše opatření pro udržení/posílení postavení společnosti na trhu? - částečně odpovězeno - Má společnost za cíl maximalizaci zisku? - odpovězeno - Jak byste posoudila z pohledu dlouhodobého dopadu vaše návrhy? - odpovězeno - Jakým způsobem byste hodnotila kvalitativní dopad? - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: - Jaký je rozdíl mezi nákladem a výdajem (v práci je zaměňujete)? - odpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: - Rozhodla jste se pracovat s horizontem jednoho roku - proč je toto pro vás vhodný horizont pro návrh strategie? - odpovězeno - Jaký má strategický potenciál vámi zkoumaná společnost, jaké předpokládáte scénáře budoucího vývoje okolí společnosti? - odpovězeno - Vidíte potenciál v oblasti digitalizace? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record