Show simple item record

Alignment of dynamic growth with internal development of company operating in digital marketing

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorŠtadlerová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:24Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:24Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTADLEROVÁ, K. Sladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192055
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhy v oblasti sladěním vnitřního rozvoje společnosti s dynamickým růstem společnosti působící v oblasti digitálního marketingu v Brně. Teoretická část se zabývá vymezení základních pojmů v oblasti řízení rozvoje a bolestí z růstu včetně popisu vybraných analytických a evaluačních metod. V analytické části práce jsou zpracovány vybrané analýzy s ohledem na kontext prostředí a fungování společnosti na jejichž základě jsou identifikovány klíčové faktory. Návrhová část navazuje na souhrn a zhodnocení výsledků z provedených analýz a obsahuje popis změn a opatření včetně jejich implementace, které mají za cíl zlepšit stávající procesy vedoucí ke zvýšení kvality služeb a uspokojování potřeb zákazníků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with proposals in the area of inner development of a company that is very dynamically growing and operating in the digital marketing industry situated in Brno. Theoretical part defines basic concepts of development management and growing pains including description of selected analytical or evaluation methods. Analyses regarding context, environment and functioning of the company are presented in the analytical part of this thesis. Based on these analyses are presented key factors. New designs come out of the conclusions and results of the evaluation part. It contains the description of changes and precautions including their implementation. This, as a goal, will improve current processes leading to increasing quality service and customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingová společnostcs
dc.subjectdigitální marketingcs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectvnitřní rozvoj společnostics
dc.subjectanalýzy podnikatelského prostředícs
dc.subjectagilní řízenícs
dc.subjectmarketing companyen
dc.subjectdigital marketingen
dc.subjectservicesen
dc.subjectinternal company developmenten
dc.subjectbusiness environment analysisen
dc.subjectagile managementen
dc.titleSladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingemcs
dc.title.alternativeAlignment of dynamic growth with internal development of company operating in digital marketingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125751en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:24en
sync.item.modts2020.07.16 08:13:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAbaffy, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Ve vztahu k návrhům, jak by byl prezentovaný client list? odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Metodika - škála pro dopad a výskytu rizika (metodika) - jste autorkou této metodiky? odpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Jaké by byly dopady návrhu na kvalitu nabízených služeb? odpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Firma má strategii diferenciace, ale ze SWOT analýzy vyplývají jiné závěry. odpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.Je firma schopna při nižší ceně služeb udržet stejnou úroveň kvality? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record