Show simple item record

The Development Proposal of Small Czech Manufacturer of Transformers and other Wound Components

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorČermák, Radekcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:25Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationČERMÁK, R. Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192058
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. První částí diplomové práce je teoretická část, která se zabývá především variantami možného rozvoje společnosti a vybranými analýzami jak vnějšího tak i vnitřního prostředí společnosti. Tyto analýzy jsou posléze použity v praktické části práce, kde se využívají k posouzení současné situace společnosti. Na základě výsledků těchto analýz jsou následně navržena řešení s cílem udržení svého postavení na domácím trhu a rozvoje na zahraničních trzích.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the proposal of the company ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, specifically its Electro plant, which operates in the field of transformers, chokes, welding clamps and other winding parts. The first part of the diploma thesis is the theoretical part, which includes primarily variants of possible development of company and selected analyses of both the external and the internal environment of the company. These analyses are used in the practical part of the work, where they have the aim to assess the current situation of the company. Based on the results of these analyses, some solutions are set for expansion of the company to the foreign markets and maintain its position on the domestic market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozvoj společnostics
dc.subjectstrategie rozvojecs
dc.subjectstrategická analýza prostředícs
dc.subjectSWOT maticecs
dc.subjectdevelopment of the companyen
dc.subjectstrategy of developmenten
dc.subjectanalyses of business environmenten
dc.subjectSWOT matrixen
dc.titleNávrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílůcs
dc.title.alternativeThe Development Proposal of Small Czech Manufacturer of Transformers and other Wound Componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:16cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:25en
sync.item.modts2020.07.16 08:20:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: U klíčového návrhu expanze na sousedící trhy - Německo, Rakousko, Polsko, uveďte možnou konkurenci a podložené relevantní informace při samotném rozhodnutí expanze. Definujte strategii rozvoje podniku. - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Jaké je rozdělení tržeb dle dvou primárních prodejních segmentů a jejich poměr? Vztah s Československými dráhami z hlediska historie. - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Připravenost jazykové vybavenosti zaměstnanců při expanzi na sousedící trhy. Uveďte souhrnné metody u celkového finančního zdraví podniku. Bonitní bankrotní model. Uveďte metodu investičního rozhodování. - odpovězeno doc. Vít Novotný: Více vysvětlete dílčí segment výroby zdravotnického materiálu. - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record