Show simple item record

Motivation System in the manufacturing Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorPeterková, Barboracs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:26Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:26Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPETERKOVÁ, B. Motivační systém ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192063
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění stávajícího systému odměňování a tím i zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Návrhy jsou zaměřeny především na redukci problémů společnosti, tedy akvizici kvalitních a spolehlivých pracovníků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the motivation system in a manufacturing company. It focuses primarily on improving the current situation, where a questionnaire survey is used for analysis. The outputs of this thesis represent recommendations for streamlining the current remuneration system and thus increasing employee satisfaction. The proposals are focused primarily on tackling the company's problems, i.e. the acquisition of high-quality personnel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmotivační systémcs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectzaměstnanecké výhodycs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectmotivation systemen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectreward systemen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.titleMotivační systém ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeMotivation System in the manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:46cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:26en
sync.item.modts2020.07.16 08:20:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselý, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno otázka oponenta - zodpovězeno doc. Putnová - Jak to mají se zaměstnáváním zahraničních dělníků? Je možné, že výrobní firma bude mít do budoucna znovu stejné problémy. Zaměstnávají zahraniční pracovníky? - zodpovězeno prof. Koráb - Máte nějaké informace o tom, jestli společnost zohledňuje to, že by někteří pracovníci potenciálně měli zájem ve společnosti dále pracovat i po dovršení důchodového věku? - zodpovězeno Ing. Videcká - Uvádíte školy, se kterými by měli spolupracovat. Vzhledem k výrobnímu programu je tam dost numericky řízených lisů. Proč zrovna elektrotechnické školy? - zodpovězeno Ing. Videcká - Uvažovala jste i širší okolí? - zodpovězeno Ing. Bočková - Máte otázku praxí probranou s vedením firmy? Mají o praxi skutečně zájem? - zodpovězeno prof. Koráb - Kolik je tam zhruba agenturních pracovníků, kteří jsou tam zaměstnaní? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record