Show simple item record

Motivation System of the Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorKotasová, Monikacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:27Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOTASOVÁ, M. Motivační systém firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192064
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na teoretické poznatky, které slouží k pochopení daného tématu. Je zde popsána podstata motivace, hodnocení zaměstnanců, uznávání a odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, a také atmosféra na pracovišti. V druhé části je stručný popis vybrané společnosti a charakteristika stávajícího motivačního systému ve společnosti. Ve stěžejní části jsou uvedeny výsledky analýzy na základě dotazníkového šetření a výsledky testování hypotéz. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení motivačního systému, které byly určeny na základě analýzy a provedených hypotéz.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on motivation system in a selected company. The thesis is divided into three parts. The first part focuses on theoretical knowledge that helps to understand the topic. There is description of the motivation, employee evaluation, recognition and rewarding employees, employee benefits and work atmosphere. The second part is a brief description of the selected company and the characteristics of the current motivational system in the company. In the main part there are the results of the analysis based on a questionnaire survey and the results of hypothesis testing. The last part contains suggestions for improving the motivation system which were determined on the basis of analysis and hypotheses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectzaměstnanci motivační systémcs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectatmosféra na pracovištics
dc.subjectmotivationen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectmotivation systemen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectwork atmosphereen
dc.titleMotivační systém firmycs
dc.title.alternativeMotivation System of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:44cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125830en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:26en
sync.item.modts2020.07.16 08:22:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Soňa Dvořákovács
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Bočková - Uvádíte příspěvek na internet, který budete poskytovat zaměstnancům. Máte tam poměrně vysokou částku. Zkoumala jste to z hlediska daňově uznatelných nákladů? - zodpovězeno Ing. Neuwirth - Jaká byla ve firmě fluktuace zaměstnanců před COVID-19? - zodpovězeno Ing. Videcká - Ve výrobě je kolem 250 lidí. Na jedné straně navrhujete relaxační místnost pro administrativu. Další návrh je káva pro dělníky (1 kávovar). Nenaruší vám to výrobu? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record