Show simple item record

Propsal for an Improvement of Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorVítková, Markétacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:28Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVÍTKOVÁ, M. Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other126185cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192071
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků se službami poskytování internetového připojení společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části práce je provedena analýza společnosti a následně výzkum spokojenosti jejich zákazníků. Poslední část práce obsahuje návrhy, které by měly vést ke zlepšení spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of customer satisfaction with services of providing internet access of Infos Art s.r.o. in Prostějov. The thesis is divided into three main parts. The first part of the thesis is focused on a theoretical basis. The second part of the thesis includes analysis of the company and then customer satisfaction survey. The last part of this thesis includes proposals to improve customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákaznická spokojenostcs
dc.subjectinternetové připojenícs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectinternet accessen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionaireen
dc.subjectcustomeren
dc.titleNávrh na zlepšení spokojenosti zákazníkůcs
dc.title.alternativePropsal for an Improvement of Customer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126185en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:28en
sync.item.modts2020.07.16 08:20:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBumberová, Veronikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - nebyla položena otázka. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Dotazníkové šetření v diplomové práci. Výpočet četností. Vysvětlení. Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Lze získat 100% spokojenosti zákazníků? Proč? doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - V analýze současného stavu uvádíte, že síť 5G ohrožuje lidské zdraví. Existuje veřejná diskuze o možné škodlivosti i v ČR?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record