Show simple item record

Project management of highway repair

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelcs
dc.contributor.authorČermák, Adamcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:33Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:33Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationČERMÁK, A. Řízení projektu opravy dálnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192087
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. V práci byly navrhnuty celkem tři varianty výstavby, ze kterých byla vybrána časově nejkratší varianta 3 s nejnižšími náklady a s maximálně využitými zdroji sdružených firem. U vybrané varianty bylo zapotřebí snížit potencionální rizika, a to především riziko doby pro dokončení před zimní technologickou přestávku. Pro eliminaci rizika byla použita metoda stlačování a zrychlování. Výběru jedné z navržených variant předcházelo ekonomické zhodnocení stavební firmy, v rámci kterého bylo podle finančních ukazatelů zjištěno, že se firma nachází v dobré finanční situaci pro realizaci projektu opravy dálničního úseku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the project of repairing of the motorway section and designes the most suitable construction variant. The aim of this work is to select the most suitable variant of repair of the highway section. Consequently to propose a method for reducing possible risks. The diploma thesis contains three variants of construction of the motorway, the shortest variant 3 was selected from all. The option 3 has the lowest cost and uses resources of associated companies most effectively. For this variant was necessary to reduce the potential risks - the risk connected with the completion before the winter technological break. The method of compression and acceleration was used to eliminate the risk. The selection was made on the basis of an economic evaluation of the construction company, especially the financial situation. According to financial indicators was found that the company is in a suitable financial situation for the project to repair the highway section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektové řízenícs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectanalýza společnostics
dc.subjectharmonogram výstavbycs
dc.subjectdopravní infrastrukturacs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectcompany analysisen
dc.subjectshedule of constructionen
dc.subjecttransport infrastructureen
dc.titleŘízení projektu opravy dálnicecs
dc.title.alternativeProject management of highway repairen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:16cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 12:59:33en
sync.item.modts2020.07.16 08:18:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesárek, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Proč je "krize ve stavebnictví" ve SWOT analýze uvedená jako příležitost - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vysvětlete riziko závažného pracovního úrazu zaměstnance - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record