Show simple item record

Proposal of Communication Mix in the Selected company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorMatoušková, Petracs
dc.date.accessioned2020-07-16T11:59:58Z
dc.date.available2020-07-16T11:59:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMATOUŠKOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127320cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192096
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro podnik provozující kamenný i internetový obchod. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingu a komunikace. Analytická část se zabývá současným stavem podniku, stanovením možných nedostatků a následně návrhem nového komunikačního mixu. Nový komunikační mix by měl přispět k lepšímu postavení na trhu a k přilákání nových zákazníků.cs
dc.description.abstractThis theses deals with the communication mix for the shop and e-shop. The theoretical part of the thesis deals with marketing terminology. The analytical part of the thesis contains current state of the company in order to discover its core problems and drawing up new communication mix. New communication mix should improve strenghten its market position and attract new customers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectpromotionen
dc.titleNávrh komunikačního mixu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix in the Selected companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:45cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127320en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 13:59:58en
sync.item.modts2020.07.16 08:25:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSkálová, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Ze SWOT matice vyplývá, že by se firma měla ubírat strategií maxi maxi. Jaká je současná marketingová strategie firmy? Částečně zodpovězeno. Jaký je rozdíl mezi příjmem a tržbou? Nezodpovězeno. doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Máte uveden cíl: Lepší postavení na trhu a přilákání zákazníků. Jakým způsobem byste ověřila, že jste docílila lepšího postavení na trhu? Částečně zodpovězeno. Jak byste charakterizovala věrného zákazníka? Částečně zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Otázka v průzkumu - jak se lidé dozvěděli o obchodu? Mohli vybírat pouze z jedné varianty anebo měli více možností odpovědi? Částečně zodpovězeno. Hlasováním bylo určeno, že výsledná známka z obhajoby je C (3:1).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record