Show simple item record

Proposal of Communication Mix in the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorZiminová, Monikacs
dc.date.accessioned2020-07-16T11:59:58Z
dc.date.available2020-07-16T11:59:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZIMINOVÁ, M. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127322cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192098
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik BM Holding s.r.o., která se zabývá dovozem a distribucí cukrovinek a potravin převážně na území České a Slovenské republiky. V diplomové práci lze nalézt podrobnou analýza současného stavu komunikačního mixu, stanovení možných nedostatků a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Navržený komunikační mix by měl podniku zajistit lepší postavení na trhu a přilákat nové zákazníky. Teoretická část této práce, je zaměřená na základní pojmy marketingového prostředí, marketingového mixu a komunikace.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is a proposal of a communication mix for a selected company BM Holding s.r.o. In the thesis it can be found a detailed analysis of the current state of the communication mix, the determination of possible deficiencies and the design of a new communication mix. The proposed communication mix should ensure a better market position for the company and attract new customers. The theoretical part of this thesis is focused on the basic concepts of marketing environment, marketing mix and communication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh komunikačního mixu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127322en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 13:59:58en
sync.item.modts2020.07.16 08:15:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeErlebach, Ing, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno otázky vedoucího - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Psala jste o velkoobchodu, ale dotazník vyplňovali koncoví zákazníci. Prosím, vysvětlete. Zodpovězeno. Co pro Vás bylo nejdůležitější zjištění v rámci dotazníkového šetření? Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Zohlednila jste v návrzích na změnu náklady obětované příležitosti? Kolik by činily? Zodpovězeno. Kdo bude změnu ve firmě implementovat? Zodpovězeno. Proč máte v návrzích školení zaměstnanců na prvním místě? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Co si slibujete od sociální stránky Facebook? Jaké je Vaše mínění o fungování Facebook na B2B trhu? Zodpovězeno. Která stránka na Facebook je vzorem pro firmu? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record