Show simple item record

The Proposal of the Communication Mix for a New Product

dc.contributor.advisorMráček, Pavelsk
dc.contributor.authorPšejová, Kristínask
dc.date.accessioned2020-07-16T12:00:03Z
dc.date.available2020-07-16T12:00:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPŠEJOVÁ, K. Návrh komunikačního mixu nového produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127536cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192114
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú neskôr použité v analytickej časti, hodnotiacej súčasný stav vybranej spoločnosti. Na ich základe budú v poslednej časti práce navrhnuté riešenia zistených nedostatkov tak, aby korešpondovali s hlavným cieľom práce.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on marketing, specifically the communication mix. The theoretical part defines the most important concepts needed to understand the issue. At the same time, there are described analyzes, which will be later used in the analytical part, that evaluates the current state of the selected company. Based on that analyzes, the last part of the thesis will propose solutions to the identified deficiencies to correspond with the main goal of the work.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový mixsk
dc.subjectkomunikačný mixsk
dc.subjectmarketingové prostrediesk
dc.subjectanalýza PORTERsk
dc.subjectSWOT analýzask
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmarketing environmenten
dc.subjectPORTER analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleNávrh komunikačního mixu nového produktusk
dc.title.alternativeThe Proposal of the Communication Mix for a New Producten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127536en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:00:03en
sync.item.modts2020.07.16 08:17:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaňovská, Luciesk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta odpovězeno. Otázky komise Prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Cílový zákazník kavárny. Vysvětlení. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - časové náklady na reklamu č. 2 - zhodnocení reklamy, vysvětlení. doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - Zajímá zákazníky původ kávy? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record