Show simple item record

Evaluation and Financing of Investment Plan

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBanďouch, Danielcs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:00:04Z
dc.date.available2020-07-16T12:00:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBANĎOUCH, D. Hodnoceni a financování investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192116
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním spojené metody pro hodnocení efektivnosti investic včetně jejich financování. Druhá část práce je zaměřena na provedení strategických analýz pro zjištění momentální situace na trhu a současného stavu investice. Stěžejní část práce tvoří vlastní návrhy zaměřené na obsazení obchodního centra kvalitním mixem nájemců pro dosažení adekvátní výnosnosti a návratnosti investice.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis discusses the evaluation and financing of investment in a shopping centre in the city of Hradec Králové. The first part of the thesis contains theoretical background focused mainly on the issue of investment decisions and determinig methods for evaluating the effectivness of investments, including their financing. The second part of the thesis is focused on performing strategic analysies to determine the current market situation and the current state of investment. The main part of the thesis consists of proposals aimed at renting shopping centers with a high quality mix of tenants to achieve adequate profitability and return of investment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvestiční záměrcs
dc.subjectinvestiční rozhodovánícs
dc.subjectfinancování investičních projektůcs
dc.subjectretailcs
dc.subjecthodnocení efektivnosti investiccs
dc.subjectInvestment intentionen
dc.subjectinvestment decicionsen
dc.subjectfinancing of the investment projectsen
dc.subjectretailen
dc.subjectevaluating the effectivness of the investmentsen
dc.titleHodnoceni a financování investičního záměrucs
dc.title.alternativeEvaluation and Financing of Investment Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:15cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:00:03en
sync.item.modts2020.07.16 08:12:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVyhňáková, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Proč byli zahrnuti konkurenti z Náchoda a z Trutnova? - odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. - Jsou to jediné náklady, které byli zohledněny u úvěrů? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record