Show simple item record

Brand Development of the selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorHorák, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:59:50Z
dc.date.available2020-07-16T12:59:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHORÁK, J. Rozvoj značky vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192125
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše zaměřenou na problematiku marketingu a značek. Klíčová je potom analytická část, která obsahuje podrobnou analýzu aktuálního stavu značky „Strojírenský zkušební ústav“. Práce dále obsahuje dotazníkové šetření zaměřené jak na vnitřní prostředí podniku, tak na jeho zákazníky. Na provedený výzkum navazuje návrhová část s možnými návrhy, jak značku dále rozvíjet.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis analyses a brand of selected company Engineering Test Institute, public enterprise (SZU), which offers services of testing, inspection and certification. Theoretical part of the thesis is focused on literature research of marketing and branding theories. The key part is the analytical part, which contains a detailed analysis of the current state of the brand "Engineering Testing Institute". The thesis also contains a questionnaire survey focused on both the internal environment of the company and its customers. The research is followed by a final part with possible suggestions on how to further develop the brand.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZnačkacs
dc.subjectbranding marketingcs
dc.subjectB2Bcs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectzkušebnictvícs
dc.subjectinspekcecs
dc.subjectcertifikacecs
dc.subjectaudit značkycs
dc.subjectBranden
dc.subjectbrandingen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectB2Ben
dc.subjectpromotionen
dc.subjectPorter analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjecttestingen
dc.subjectinspectionen
dc.subjectcertificationen
dc.subjectbrand auditen
dc.titleRozvoj značky vybrané společnostics
dc.title.alternativeBrand Development of the selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:59:50en
sync.item.modts2020.07.16 08:25:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFait, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázka oponenta - zodpovězeno doc. Doskočil: Jaké jsou důvody pro sjednocení značky? Jaká je návaznost provedených analýz a výsledných návrhů Vaší práce? - částečně zodpovězeno Ing. Veselý: Jak se spojuje budování vlastní značky a sdružení, ve kterém SZÚ vystupuje? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Z jaké důvodu jste neprovedl finanční analýzu SZÚ? Jak si vykládáte rozdíl ve vnímání značky zákazníky a zaměstnanci ústavu? Nehraje roli i odměňování zaměstnanců? Jaké další faktory podle Vás ovlivňují vnímání značky zaměstnanci? - čátečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record