Show simple item record

Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBednářová, Michalacs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:59:50Z
dc.date.available2020-07-16T12:59:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBEDNÁŘOVÁ, M. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127697cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192129
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska výkonnosti s vybranými konkurenčními podniky, jak z tuzemského prostředí, tak i ze zahraničního. Z výsledků analýzy jsou zjištěny slabé stránky společnosti a jsou navržena opatření, jak zlepšit současnou finanční výkonnost podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on financial productivity using the method of benchmarking. For this thesis the company NC Line a.s. has been chosen. By the method of benchmarking this company has been compared to other selected competitors from the national range of companies as well as from the international range of companies. The result of this analysis are strengths and weaknesses and the particular measures are enabled in order to improve the financial productivity of this company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení výkonnostics
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectdatabáze Amadeuscs
dc.subjectkonkurenční společnosti.cs
dc.subjectPerformance evaluationen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectdatabase Amadeusen
dc.subjectcompetitive company.en
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:15cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127697en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:59:50en
sync.item.modts2020.07.16 08:25:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKlepáč, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: Ing. Jan Pěta, Ph.D. - Nepovede skonto ke snížení tržeb potažmo ztrátě? - odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - Jak jste z dat vyhodnotila, rozdělení nákladů na výrobní a nevýrobní pracovníky? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record