Show simple item record

Business Plan for Overseas Expansion

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorJelínek, Dominikcs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.available2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, D. Návrh expanze na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127736cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192132
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického řízení společnosti, podnikání a expanze společnosti. Praktická část je zaměřena na společnost Fermat CZ, s. r. o. a společnost Lucas precision, INC. V návrhové části je formulován podnikatelský plán společnosti pro expanzi na americký trh prostřednictvím akvizice tamní společnosti.cs
dc.description.abstractThe main goal of this diploma thesis is based on the analysis of the current state to formulate a proposal for the expansion of the business entity to foreign markets. The theoretical part summarizes the latest knowledge from the literature in the field of strategic management of the company, business and expansion of the company. The practical part is focused on the company Fermat CZ, s. r. o. and the company Lucas precision, INC. The design part formulates the company's business plan for expansion into the US market through the acquisition of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozvoj společnostics
dc.subjectexpanzecs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectcompany developmenten
dc.subjectexpansionen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectbusiness planen
dc.titleNávrh expanze na zahraniční trhcs
dc.title.alternativeBusiness Plan for Overseas Expansionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:43cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127736en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:59:51en
sync.item.modts2020.07.16 08:24:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSlavík, Tomášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoc. Zinecker - Co doporučit tuzemským exportérům, kteří expandují do USA, co se týče obchodního modelu. - Zodpovězeno. Ph.D. Mráček - Kde se budou vyrábět propagační materiály? - Zodpovězeno. Ph.D. Kaňovská - Je propagace v Americe rozdílná oproti ČR? - Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record