Show simple item record

Proposal of the Development of the Remuneration System of Employees in the Selected Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorTomanová, Terezacs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.available2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTOMANOVÁ, T. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127753cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192134
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. Druhá část zahrnuje analýzu vybrané společnosti z pohledu vnitřních i vnějších vlivů. Ve třetí části jsou představeny návrhy na změnu včetně ekonomického zhodnocení nákladů a přínosů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a proposal for the development of a remuneration system in a selected company using the concept of total remuneration. In the first part, a factual research is used to describe the theory for a better understanding of the issue. The second part includes an analysis of the selected company in terms of internal and external influences. The third part presents suggestions for change, including an economic evaluation of costs and benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectcelková odměnacs
dc.subjectlidský kapitálcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectproduktivitacs
dc.subjectremuneration systemen
dc.subjecttotal remunerationen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectproductivityen
dc.titleNávrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposal of the Development of the Remuneration System of Employees in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:21cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127753en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:59:51en
sync.item.modts2020.07.16 08:12:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMartinčič, Andreacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský Vysvětlete vnitřní mzdový předpis uvedený v diplomové práci. Podmínky vyplácení provizí, kalkulace jejich výše a predikce v budoucnu. Je nízká výše provizí dostačující motivační faktor? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Kdo jsou klíčový zaměstnanci podniku? Spadají brigádníci do nového systému odměňování? Má tento návrh šanci na realizaci? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record