Recent Submissions

 • Rozvoj elektronického obchodu s využitím datové analýzy 

  Župka, Petr
  Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na využití poznatků z dat elektronického obchodu pro ověření marketingové intuice v rámci rozvoje elektronického obchodu, efektivnější nastavení reklamních kampaní a opatření, ...
 • Návrh aplikace pro Android a její strategie monetizace 

  Doležel, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilní aplikace pro platformu Android. Posuzuje implementační nástroje určené pro tento vývoj, následně obsahuje návrh implementace a testování, což je nedílnou součástí tvorby aplikace. ...
 • Návrh komunikační síťové infrastruktury administrativní budovy 

  Kajan, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom komunikačnej infraštruktúry viacpodlažnej administratívnej budovy. Práca rieši návrh metalických horizontálnych vedení, ako aj optické vertikálne vedenie medzi poschodiami budovy. Jedným ...
 • Posouzení stavu implementace ISMS 

  Černoušek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy ...
 • Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů 

  Kolouch, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem možného využití nově budované laboratoře na fakultě podnikatelské Vysokého Učení Technického v Brně. Laboratoř je zaměřena na moderní procesy výroby. Za tímto účelem je práce rozdělena ...
 • Návrh databáze pro jazykovou školu 

  Joppeková, Lenka
  Táto bakalárska obsahuje návrh databázového systému pre jazykovú školu. Cieľom práce je vytvorenie databázového systému, ktorý umožní efektívnejšie a rýchlejšie pracovať s dátami. Obsahom práce sú teoretické východiská pre ...
 • Návrh databáze pro malou společnost 

  Plašil, Lukáš
  Tato práce popisuje návrh databázového systému pro firmu Darka Company. Jedná se o systém zásob zboží a materiálu. Práce se dělí na tři hlavní části. První část obsahuje teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky ...
 • Návrh databáze pro konkrétní společnost 

  Kúdela, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom databázy pre efektívne fungovanie konkrétnej prevádzky spoločnosti pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu. Na základe analýzy prostredia podniku ako aj interne nastolených procesov a ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vavřík, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zálohováním a obnovou dat a datovými uložišti. Skládá se ze tří hlavních částí. Těmi jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhu ...
 • Návrh databáze pro konkrétní firmu 

  Lébr, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro společnost, která nabízí kompletní reklamní servis od vizualizace, přes výrobu až po finální realizaci. Hlavním cílem práce je vytvoření základní databáze pro vedení záznamů ...
 • Návrh dílčí části informačního systému GubiSpa - Banketing 

  Pohořelský, Michal
  Tématem práce je navrhnout dílčí část informačního systému využívaného hotely a lázeňskými komplexy pro informační systém GubiSpa. Nová část tohoto informačního systému přinese nové funkcionality pro usnadnění uskutečňování ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Zhumatay, Aikumis
  Tato bakalářská práce zaměřuje na využití nástrojů projektového managementu u vybrané společnosti. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti projektového managementu. V rámci další části probíhá analýza současného ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Kubányi, Michal
  Táto práca sa zaoberá zálohovaním , uložením a obnovovaním dát na dátovým úložiskám. V prvej časti sa práca venuje teoretickej pozadie problematiky. Druhá časť tejto práca sa zamiera na analýzu súčasného stavu zálohovania ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Boháček, Milan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Bárta, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat ve firmě XY, která se zabývá převážně specializovanými překlady pro své zákazníky. Výsledek bakalářské práce je návrh na efektivnější řešení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krejčířová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu zálohování dat a datových úložišť pro společnost TNT Express. Na základě provedených analýz budou navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu zálohování firmy a návrhem řešení, který by firmě pomohl vytvořit bezpečný plán zálohování a zaměstnancům přinesl komfortnější práci s datovými úložišti. Součástí ...
 • Návrh marketingové kampaně 

  Rusňáková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie marketingovej kampane pre študijný program Manažérska informatika. Vychádza z teoretických poznatkov z oblasti marketingu a tvorby reklamnej kampane, ktoré následne využíva v ...
 • Návrh datového obsahu aplikace z oblasti eGovernment 

  Zatloukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou datového modelování v oblasti eGovernmentu, konkrétně tvorby Data transfer object modelu pro novou službu Žádost o důchod online. Součástí práce je teoretická část zabývající se ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Levíček, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou ukládání, zálohování, obnovy dat a datovými úložišti firmy XXX s. r. o. Výsledkem práce bude upozornění na chyby a nedostatky včetně návrhu řešení a možných vylepšení ...

View more