Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Marcinov, David
    Předkládaná bakalářská práce zkoumá a hodnotí finanční situaci výrobního podniku prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a posléze se snaží navrhnout opatření, která povedou k zefektivnění rozhodování managementu ...