Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

    Adamovič, Michal
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...