Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení vlivu investice na výrobní proces 

    Andrýsková, Jana
    Předmětem této práce je zmapování současného procesu výroby a zhodnocení investice a její vliv na výrobní proces z hlediska nákladů a času. Práce se skádá z popisu současného stavu výrobní procesu a z odhadu budoucího stavu ...