Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Dočkal, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku řízení pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, především však na pohledávky po uplynulé lhůtě splatnosti. Jsou zde popsány metody, jak těmto pohledávkám předcházet ...