Now showing items 1-1 of 1

  • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

    Vondráček, Radek
    Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti LBtech a.s. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic, dlouhodobý majetek a jeho vymezení, odpisy a účtování dlouhodobého ...