Now showing items 1-1 of 1

  • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

    Bartel, Adam
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti podniku Lesy České republiky s. p., v letech 2015-2018. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je vymezena charakteristika finanční ...