Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému 

    Bartušek, Zdeněk
    Náplní této bakalářské práce je návrh části informačního systému pro FN Brno. V první části práce jsou definovány základní teoretické pojmy, jejichž znalost je využita při tvorbě návrhu. Druhá část obsahuje analýzu současného ...