Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lachman, Radim
    Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace VARS a. s. za období 2014-2018 a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. V teoretické části je zpracován teoretický ...