Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Leichmannová, Tereza
    Předmětem bakalářské práce je téma využití projektového managementu na reálném trhu. Nejdříve budou popsány teoretické souvislosti projektového management jako například fáze projektu, SMART cíl a další techniky a metody ...