Now showing items 1-16 of 16

 • Návrh aplikace pro Android a její strategie monetizace 

  Doležel, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilní aplikace pro platformu Android. Posuzuje implementační nástroje určené pro tento vývoj, následně obsahuje návrh implementace a testování, což je nedílnou součástí tvorby aplikace. ...
 • Návrh databáze pro jazykovou školu 

  Joppeková, Lenka
  Táto bakalárska obsahuje návrh databázového systému pre jazykovú školu. Cieľom práce je vytvorenie databázového systému, ktorý umožní efektívnejšie a rýchlejšie pracovať s dátami. Obsahom práce sú teoretické východiská pre ...
 • Návrh databáze pro konkrétní firmu 

  Lébr, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro společnost, která nabízí kompletní reklamní servis od vizualizace, přes výrobu až po finální realizaci. Hlavním cílem práce je vytvoření základní databáze pro vedení záznamů ...
 • Návrh databáze pro konkrétní společnost 

  Kúdela, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom databázy pre efektívne fungovanie konkrétnej prevádzky spoločnosti pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu. Na základe analýzy prostredia podniku ako aj interne nastolených procesov a ...
 • Návrh databáze pro malou společnost 

  Plašil, Lukáš
  Tato práce popisuje návrh databázového systému pro firmu Darka Company. Jedná se o systém zásob zboží a materiálu. Práce se dělí na tři hlavní části. První část obsahuje teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky ...
 • Návrh datového obsahu aplikace z oblasti eGovernment 

  Zatloukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou datového modelování v oblasti eGovernmentu, konkrétně tvorby Data transfer object modelu pro novou službu Žádost o důchod online. Součástí práce je teoretická část zabývající se ...
 • Návrh dílčí části informačního systému GubiSpa - Banketing 

  Pohořelský, Michal
  Tématem práce je navrhnout dílčí část informačního systému využívaného hotely a lázeňskými komplexy pro informační systém GubiSpa. Nová část tohoto informačního systému přinese nové funkcionality pro usnadnění uskutečňování ...
 • Návrh elektronického obchodu pro zahradnickou firmu 

  Sedlák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá realizací elektronického obchodu pro firmu z oblasti zahradnictví. Eshop bude zároveň sloužit jako nástroj k prezentaci zadavatele v oblasti internetu. Výchozí podklady pro návrh elektronického ...
 • Návrh marketingové kampaně 

  Rusňáková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie marketingovej kampane pre študijný program Manažérska informatika. Vychádza z teoretických poznatkov z oblasti marketingu a tvorby reklamnej kampane, ktoré následne využíva v ...
 • Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů 

  Kolouch, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem možného využití nově budované laboratoře na fakultě podnikatelské Vysokého Učení Technického v Brně. Laboratoř je zaměřena na moderní procesy výroby. Za tímto účelem je práce rozdělena ...
 • Návrh systému pro podporu realizace akcí 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je ...
 • Rozvoj elektronického obchodu s využitím datové analýzy 

  Župka, Petr
  Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na využití poznatků z dat elektronického obchodu pro ověření marketingové intuice v rámci rozvoje elektronického obchodu, efektivnější nastavení reklamních kampaní a opatření, ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Prokopová, Ester
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti ADZX, a. s. a následné vypracování návrhů změn. Základem je dotazníkové šetření zorganizované mezi zaměstnanci s cílem zjistit jejich ...
 • Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence 

  Ceizel, Patrik
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie a využitie nástroja Business intelligence pre univerzitné prostredie na Fakulte podnikateľskej. Práca je založená na teoretickom predstavení tohto nástroja, ž čoho ďalej vychádza ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krejčířová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu zálohování dat a datových úložišť pro společnost TNT Express. Na základě provedených analýz budou navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Kubányi, Michal
  Táto práca sa zaoberá zálohovaním , uložením a obnovovaním dát na dátovým úložiskám. V prvej časti sa práca venuje teoretickej pozadie problematiky. Druhá časť tejto práca sa zamiera na analýzu súčasného stavu zálohovania ...