Now showing items 1-11 of 11

 • Marketingový mix podniku 

  Dobešová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem kavárny Čejka café. Skládá se ze tří částí, přičemž v teoretické části jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový výzkum 

  Adam, František
  Bakalářská práce se zaměřuje na míru spokojenosti klienta s nabízeným produk-tem v oblasti zdravotnictví.Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V další části budou provedeny ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Marketingový výzkum 

  Šmerda, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické ...
 • Marketingový výzkum 

  Šmerda, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Nováková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá komplexním hodnocení marketingové komunikace v určité firmě. V teoretické části zaměřuje na problematiku marketingu, marketingové komunikace a teoretický základ analýz, které jsou v práci použité. ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Jílková, Šárka
  Bakalářská práce je zaměřena na on-line marketingovou komunikaci kosmetického studia Mis-sys. V teoretické části jsou popsány základní pojmy marketingu, které jsou následně využity v analytické části. Analytická část ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Kubíncová, Ema
  Bakalárska práca je zameraná na popísanie aktuálnej marketingovej komunikácie firmy Stavea-Interiér, s.r.o. a jej následné zdokonalenie a doplnenie na základe poznatkov získaných z vykonaného šetrenia, s cieľom upútať ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Bdinková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na online marketingovou komunikaci brněnského hotelu Passage. Práce vychází z pojmů definovaných v teoretické části, na kterou navazuje část analytická, která obsahuje analýzu současného ...
 • Podpora prodeje a reklama minipivovaru 

  Králová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. se zaměřením na oblast podpory prodeje a reklamy. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingové komunikaci a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit zavedením e-shopu 

  Berková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit pomocí e-shopu v podniku Truhlářství Berka. Práce je vypracována na základě teoretických východisek, která nám slouží jako východiska pro analýzy vnějšího a vnitřního ...