Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhy na zlepšení marketingového mixu vinařství 

    Sečka, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou současného marketingového stavu společnosti. Za pomoci několika jednodušších i složitějších analýz dojdeme k výsledkům, díky kterým se následně zhodnotí marketingové prostředí ...