Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Hudlíková, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická ...