Now showing items 1-17 of 17

 • Navrhnutí změn v systému odměňování v dané společnosti 

  Mucha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti HANYA corporation s.r.o.. Vteoretické části práce se zabývá vysvětlením základních pojmů vodměňování zaměstnanců. Vanalytické části sebakalářská ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Návrh projektu výstavby nového skladovacího prostoru 

  Musil, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu na výstavbu nového skladovacího prostoru za pomoci nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky vysvětleny všechny nástroje, které jsou později využity pro zpracování ...
 • Přístup k řízení projektů 

  Mikulčík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve zvolené společnosti působící v oboru informačních technologií. Analýza zkoumá současný stav projektového řízení a nástrojů využívaných pro jeho podporu a další skutečnosti, ...
 • Využití agilních metodik při řízení vývoje software 

  Brejčáková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou agilného vývoju softvéru. Teoretická časť je venovaná popisu tradičných a agilných metód, ich porovnaní. Následne sú podrobnejšie opísané agilné metodiky Scrum, Extrémne programovanie ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku 

  Frolichová, Lada
  Předmětem bakalářské práce je využití projektového managementu pro zavedení velkoobchodního e-shopu pro společnost MERLIN-PLUS spol. s r.o. Úvodní část se zabývá teorií z oblasti projektového řízení. Ve druhé části se ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Compelová, Natália
  Bakalárska práca používa metódy projektového managementu v praxi, konkrétne na projektoch z participatívneho rozpočtu mesta Brna. Úvodná časť je venovaná teoretickým východiskám, ktoré sú následne využité v návrhovej časti. ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Leichmannová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je téma využití projektového managementu na reálném trhu. Nejdříve budou popsány teoretické souvislosti projektového management jako například fáze projektu, SMART cíl a další techniky a metody ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hoang, Dieu Linh
  Bakalářská práce pojednává o problematice projektového managementu při tvorbě nové služby pro vybranou společnost. Služba bude sloužit zákazníkům a usnadňovat práci zaměstnancům s využitím teoretických poznatků, metod a ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Šuleková, Petra
  Obsahom bakalárskej práce je teoretické spracovanie metód projektového managementu, ktoré sú využité pri analýze a navrhovaní projektového plánu veľtrhu Mov’in Europe. Postup práce je rozdelený do troch častí, kde prvá ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Sadílková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o., konkrétně v závodu Horní Adršpach. Tento závod vyrábí ostřikovací systémy do automobilů. Má závěrečná práce je rozdělena to ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Šima, Michal
  Obsahom bakalárskej práce je využitie nástrojov projektového managementu a metodiky PRINCE2 v praxi. Hlavným cieľom je vytvoriť plán projektu pre implementáciu nového nástroja určeného na zber dát spätnej väzby od zákazníkov ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Zhumatay, Aikumis
  Tato bakalářská práce zaměřuje na využití nástrojů projektového managementu u vybrané společnosti. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti projektového managementu. V rámci další části probíhá analýza současného ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve firmě 

  Shadrina, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve firmě 

  Shadrina, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané organizaci 

  Mléčková, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu. Cílem je vytvoření návrhu dobročinné akce pro vybranou organizaci a současně tak vytvořit fungující předlohu, kterou lze použít pro jakoukoliv událost ...
 • Využití nástrojů projektového řízení při tvorbě mobilní aplikace 

  Dubiňák, Marek
  Bakalárska práca sa zameriava na využitie nástrojov projektového riadenia pri tvorbe mobilnej aplikácie v praxi pre spoločnosť WDS Solutions. Konkretizuje jednotlivé projektové fázy, ciele, riziká a dôležite informácie pre ...