Now showing items 1-20 of 340

 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Malina, Ľubomír
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybranej spoločnosti v období rokov 2014-2018 pomocou nástrojov finančnej analýzy a návrh opatrení na jej zlepšenie. Práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Pohl, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení procesního řízení ve vybraném stavebním podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické pojmy. Další část obsahuje představení vybrané ...
 • Odlišnosti v chování cílových skupin zákazníků a jejich zohlednění v marketingové komunikaci 

  Trnková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rôznorodosti a odlišnosti správania zákazníkov na slovenskom a českom trhu a aplikuje teoretické poznatky na konkrétnu automobilovú spoločnosť. Na základe výskumnej metódy, a ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku 

  Bělousovová, Zdislava
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu a komparaci zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku. Teoretická část zahrnuje obecné daňové pojmy, další část práce popisuje český a irský systém zdaňování příjmů ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Křížová, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se živnostenského podnikání, daně z příjmů a ...
 • Komparace zdanění mezi Českou republikou a Velkou Británií 

  Bros, Štěpán
  daň z příjmů, fyzických osob, závislá činnost, samostatná činnost, příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu, Česká republika, Velká Británie
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Le, Thu Hang
  Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2013-2018. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická, zde jsou vysvětleny pojmy finanční analýzy a popsány ...
 • Analýza pořízení bytové jednotky a daňové dopady 

  Franc, Štěpán
  Předmětem této bakalářské práce je analýza pořízení bytové jednotky a hlediska daňových dopadů. Popisuje způsoby pořízení bytových jednotek a vysvětluje daňové pojmy související s pořízením. Praktická část obsahuje modely ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grác, Henrich
  Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku za rok 2019. Opisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická ...
 • Návrh výroby RC modelů 

  Zeman, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem výroby pro přestavbu modelu na dálkové ovládání. Po úvodu je v druhé části proveden teoretický rozbor pojmů souvisejících s plánováním a analýzou výroby. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bambuchová, Lucie
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubík, Petr
  Bakalářská práce se věnuje tématu Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je zaměřena na zkoumání a hodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu v letech 2014 - 2018. V teoretické ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Vavrouchová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá definováním požadavků na informační systém podniku a jeho výběrem. Návrh řešení je založen na modelování a analýze procesů společnosti. Definování požadavků vychází z vize budoucí podpory ...
 • Automatická tvorba dokumentace prostřednictvím parametrizace produktu 

  Slechan, Martin
  Tato bakalářská práce řešila implementaci automatického generování dokumentů pomocí parametrizace modelu produktu. Po teoretické a analytické části následuje návrh na optimalizaci procesu, kde se sledovalo, jaké pozitivní ...
 • Zajištění a vymáhání závazků 

  Hlaváčová, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zaistenia a vymáhania pohľadávok. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Teoretická časť charakterizuje pohľadávky z právneho, účtovného, daňového a ekonomického hľadiska. Analytická ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti 

  Nykel, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stávající nerezidenční fotovoltaické elektrárny o bateriové úložiště 

  Novotný, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu na rozšíření stávající komerční fotovoltaické elektrárny o bateriové úložiště. Práce se skládá z několika částí, v teoretické části je popsána problematika ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Kotlárová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Dermacol, a.s. za období 2014-2018. První část vysvětluje, čím se finanční analýza zabývá a popisuje jednotlivé metody. Druhá část obsahuje základní ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hudlíková, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jančálek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných ...