Show simple item record

Utilisation of Industry 4.0 Methods and Tools in Automotive Industry

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorOchotný, Alešcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:56:56Z
dc.date.available2020-07-20T18:56:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationOCHOTNÝ, A. Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192151
dc.description.abstractBakalářské práce se věnuje problematice aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce a jejímu dopadu na automobilový průmysl. Tato rešerše také mapuje nové technologie použitelné pro zvýšení efektivity výroby automobilů. Uvádí příklady již uskutečněných projektů směrem ke kompletní digitalizaci podle vize Průmyslu 4.0 a jeho potenciál do budoucna. Část je také věnována podstatnému dopadu automatizace a digitalizace na lidské zdrojecs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the issue of the current fourth industrial revolution and its impact on the automotive industry. This search also maps new technologies that can be used to increase the efficiency of car production. It presents examples of already implemented projects towards complete digitization according to the vision of Industry 4.0 and its potential for the future. A section is also devoted to the significant impact of automation and digitization on human resources.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprůmysl 4.0cs
dc.subjectčtvrtá průmyslová revolucecs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectdigitalizacecs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectfourth industrial revolutionen
dc.subjectautomotiveen
dc.subjectautomatizationen
dc.subjectdigitalizationen
dc.subjectinnovationen
dc.titleVyužití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeUtilisation of Industry 4.0 Methods and Tools in Automotive Industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-14:33:11cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:56:55en
sync.item.modts2020.07.17 08:20:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVančura, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázku oponenta: 1. V kapitole 6 uvádíte dopad průmyslu 4.0 na lidské zdroje z pohledu ohrožených a neohrožených pracovních pozic. Zamyslete se nad sociálními dopady nástupu průmyslu 4.0. Jaké lze očekávat dopady na míru nezaměstnanosti, změny v systému vzdělávání a uplatnění osob s nízkým stupněm učenlivosti na otevřeném trhu práce? Zodpovězeno 2. Neprojeví se samotný ekonomický přínos aplikace průmyslu 4.0 v soukromém sektoru enormním zatížením sociálního systému daného státu, což by mohlo vést například k vyššímu zdanění firem? Částečně zodpovězeno Dále byly členy komise studentovi položeny následující otázky: 1. Jakou roli hraje v průmyslu 4.0 internet? Zodpovězeno 2. Popište konkrétní přínos průmyslu 4.0 ve Vámi zmíněné firmě na konkrétním příkladu ve výrobním procesu. Zodpovězeno 3. Zmínil jste potenciál umělé inteligence pro design. Můžete zmínit nějaký konkrétní příklad, kde návrh součásti byl proveden kompletně umělou inteligencí? Částečně zodpovězeno 4. Co si představujete pod termínem „digitální dvojče“? Jaký to má mít přínos? Částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record