Show simple item record

Non-destructive testing of welds

dc.contributor.advisorSigmund, Mariánsk
dc.contributor.authorPotanko, Andrejsk
dc.date.accessioned2020-07-20T18:56:57Z
dc.date.available2020-07-20T18:56:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPOTANKO, A. Nedestruktivní metody zkoušení svarů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192161
dc.description.abstractPráca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje vyhotoveniu zvarového spoja, určeného pre tlakové potrubie. V praktickej časti boli zvarené dve trubky z nehrdzavejúcej ocele metódou TIG. Pri metóde TIG sa práca zaoberá jej princípom fungovania, výhodami, nevýhodami a oblasťou jej použitia. Na vyhotovenom zvare bola následne urobená vizuálna, penetračná a rádiologická skúška. Výsledkom týchto skúšok je, že zvar je vyhovujúci.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of non-destructive testing methods intended for the control of welded joints. It discusses the scope of NDT tests for pressure piping according to the current European Union directive. In the next part, the work deals with the construction of a welded joint intended for pressure piping. In the practical part two stainless steel tubes were welded by TIG method. In the TIG method, the thesis deals with its principle of operation, advantages, disadvantages and its application. Subsequently, a visual, penetrating and radiological test was carried out on the weld. As a result of these tests, the weld is satisfactory.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnedeštruktívne metódy skúšaniask
dc.subjectvadysk
dc.subjectzváraniesk
dc.subjectkontrolask
dc.subjectnormask
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.subjectdefecten
dc.subjectweldingen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectstandarden
dc.titleNedestruktivní metody zkoušení svarůsk
dc.title.alternativeNon-destructive testing of weldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-22-09:25:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:56:19en
sync.item.modts2020.07.23 08:12:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKudělka, Vladimírsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen) Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svoji bakalářskou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jak se spoj trubky připravoval? (Položenou otázku student zodpověděl) 2. Jaká je metoda NDT vířivými proudy? (Položenou otázku student zodpověděl) 3. Co je zkouška pomocí aktivní termografie? (Položenou otázku student nezodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record