Show simple item record

Proposal warehouse in engineering company

dc.contributor.advisorŠtroner, Marekcs
dc.contributor.authorJarolím, Adamcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:56:59Z
dc.date.available2020-07-20T18:56:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJAROLÍM, A. Návrh skladu ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192181
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem skladu hutního materiálu ve strojírenském podniku. V první části byla provedena rešeršní část práce, kde jsou popsány funkce a druhy skladů, manipulace s materiálem či logistické metody. V následující části byla vypočítána skladová kapacita a navrženy 2 varianty řešení. Obě varianty jsou řešeny pomocí konzolových regálů s výsuvnými rameny, kde první varianta je stacionární a druhá pohyblivá. Pro obě varianty byla zpracovaná výkresová dokumentace. V poslední části byly tyto varianty zhodnoceny z technického i ekonomického hlediska.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the proposal of a metallurgical material warehouse in an engineering company. In the first part, a research describing the functions and types of the warehouse, material handling and logistics methods was carried out. In the following part, the storage capacity was calculated and two solutions were proposed. Both variants are solved by cantilever racks with extendable arms. The first variant is stationary whereas the other one is movable. Drawing documentation has been made for both variants. Lastly, these variants have been evaluated by the technical as well as economic point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskladcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectregálycs
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectwarehouseen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectracksen
dc.subjectmaterialen
dc.titleNávrh skladu ve strojírenském podnikucs
dc.title.alternativeProposal warehouse in engineering companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-10:39:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124355en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:56:59en
sync.item.modts2020.07.17 08:12:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCísařová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Materiál, skladovaný v materiálu je prohnutý; zkoumal jste, kam materiál jde a jestli je to u daných firem na závadu? (otázka byla zodpovězena) 2. Jaká je nosnost jednoho ramene výsuvného regálu? (otázka byla zodpovězena) 3. Byly v rámci ekonomického hodnocení počítány nutné investice? (otázka byla zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record