Show simple item record

Comparison of micro-lattice structures for energy absorption

dc.contributor.advisorČervinek, Ondřejcs
dc.contributor.authorKoban, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:57:01Z
dc.date.available2020-07-20T18:57:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOBAN, T. Porovnání mikro-prutových struktur pro absorpci energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124456cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192189
dc.description.abstractAditívne vyrobené kovové mikro-štruktúry majú značný potenciál v aplikáciách uvažujúcich absorpciu energie. Nedávny výskum v tejto oblasti viedol k lepšiemu porozumeniu deformačného správania mikro-štruktúr. Táto práca sa zaoberá porovnaním absorpčných vlastností mikro-prútových štruktúr vyrobených metódou selective laser melting v závislosti na ich topológii a základnom materiáli. Schopnosť absorbovať energiu bola skúmaná na troch geometrických konfiguráciách (BCC, BCCZ, GBCC) vyrobených z ocele 316L a hliníkovej zliatiny AlSi10Mg. Na porovnanie materiálov bolo zvolené kritérium špecifickej absorpcie energie. Lepšia schopnosť absorpcie energie bola zaznamenaná pre mikro-prútové štruktúry vyrobené z nerezovej ocele. Z hľadiska topológie bolo najväčšie množstvo absorbovanej energie namerané u štruktúry BCCZ. Táto práca popisuje deformačný mechanizmus mikro-prútových štruktúr a ponúka komplexné vyhodnotenie absorpčných vlastností pre obidva materiály.cs
dc.description.abstractAdditively manufactured metal micro-structures have great potential in energy absorption applications. The recent research in this field led to a much better understanding of failure behaviour of these micro-structures. This thesis focuses on comparison of energy absorption ability of strut-based micro-lattice structures manufactured by selective laser melting depending on their topology and basic material. Energy absorption of three types of lattice structures (BCC, BCCZ, GBCC) made from stainless steel 316L and aluminium alloy AlSi10Mg was examined. Specific energy absorption was used to compare the two materials. The results show that micro-lattice structures made from stainless steel outperform the aluminium ones in energy absorption ability. The highest amount of absorbed energy was measured for BCCZ structure. This thesis describes the failure mechanism of micro-lattice structures and offers a complex evaluation of energy absorption for both materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSelective laser meltingcs
dc.subjectmikro-prútové štruktúrycs
dc.subjectAlSi10Mgcs
dc.subject316Lcs
dc.subjectabsorpcia energiecs
dc.subjectSelective laser meltingen
dc.subjectmicro-lattice structuresen
dc.subjectAlSi10Mgen
dc.subject316Len
dc.subjectenergy absorptionen
dc.titlePorovnání mikro-prutových struktur pro absorpci energiecs
dc.title.alternativeComparison of micro-lattice structures for energy absorptionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-15:06:41cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124456en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:57:01en
sync.item.modts2020.07.18 08:17:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVrána, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Matúš Ranuša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Můžete porovnat materiálové parametry obou použitých materiálů a na základě toho odhadnout požadovanou hmotnost závaží pro docílení densifikace u BCC vzorků z 316L? - zodpovězeno 2) Čím si vysvětlujete, že buňka GBCC, která má optimalizované rozložení materiálu, nedosáhla v případě AlSi10Mg žádného zlepšení absorpce energie v porovnání s BCC? Můžete poorvnat zlepšení u vzorků SS316L a dosaženými výsledky rešerše. - zodpovězeno 3) Proč se některé vzorky deformovaly ve smyskové rovině a některé po vrstvách? Je možné takové vzorky porovnávat? Mění se nějak efektivita absorpce energie? - zodpovězeno doc.Svoboda: Vysvětlete výsledky z fyzikálního hlediska? - zodpovězeno ing.Košťál: Nedala by se uvedená zkouška dělat staticky namísto dynamicky? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record