Recent Submissions

 • Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje ARM procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované -- ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací interpretu agentního systému řízeného záměrem implementovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Byl ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Mores, Martin
  Táto práca sa zaoberá plánovaním rozvrhov na Fakulte Informačných Technológií (FIT) VUT v Brně. Popisuje proces plánovania rozvrhov na FIT a údaje týkajúce sa štúdia na FIT podstatné pre tento proces. Práca prezentuje návrh ...
 • Komplexní řešení prodeje zboží 

  Krhovský, Patrik
  Cílém této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat pokladní systém, který prodejci budou moci využívat s běžně používaným hardware, v základní verzi zdarma a celé nastavení systému by měli zvládnout sami. Díky tomu ...
 • Elektronický nástroj pro správu inovativních studijních materiálů 

  Hlipala, Ľuboš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prehľadnou štruktúrou a zároveň vhodným a efektívnym spôsobom zdieľať, prezentovať a precvičovať znalosti rôzneho druhu. Dielo analyzuje niekoľko ...
 • Futuristický kokpit moderního letounu 

  Hlipala, Martin
  Práca poukazuje na historický vývoj letových prístrojov, diskutuje trendy v dizajne letových ukázateľov a kladie si za cieľ predstaviť moderný kokpit zjednocujúci hlavné letové prístroje, ktoré dopĺňa dátami z podsystémov ...
 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Zabezpečení senzorů - ověření pravosti obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o zabezpečování obrazových senzorů. Cílem bylo nastudovat ověření pravosti dat, které takové senzory produkují. Na základě nastudovaných informací bylo navrženo řešení pro identifikaci digitálních ...
 • Porovnání metod pro rozklad křehkých těles na GPU pomocí 3D Voroného diagramu 

  Ončo, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením Voroného diagramu ve 3D pomocí grafické karty. Zaměřuje se na jednotlivé algoritmy, které z množiny bodů tento geometrický útvar vytváří a na jejich porovnání. V rámci práce jsou ...
 • Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols 

  Kotráš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii ...
 • Re-identifikace graffiti tagů 

  Pavlica, Jan
  Tato práce se zaměřuje na možnost využití současných metod na poli počítačového vidění  k re-identifikaci graffiti tagů. V práci je zkoumána možnost využití konvolučních neuronových sítí k re-identifikaci graffiti tagů, ...
 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Oškera, Jan
  Tato práce se zabývá moderními metodami umožňující detekci dopravních značek a semaforů přímo v provozu i zpětnou analýzou. Hlavním předmětem jsou konvoluční neuronové sítě (CNN). V řešení jsou použity konvoluční neuronové ...
 • Interaktivní segmentace 3D CT dat s využitím hlubokého učení 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití neuronových sítí pro segmentaci CT dat s omezenými možnostmi použití anotovaných dat. Hlavním prostředkem pro zlepšení kvality segmentace kostí pomocí modelu trénovaného na malé ...
 • System for People Detection and Localization Using Thermal Imaging Cameras 

  Charvát, Michal
  V dnešním světě je neustále se zvyšující poptávka po spolehlivých automatizovaných mechanismech pro detekci a lokalizaci osob pro různé účely -- od analýzy pohybu návštěvníků v muzeích přes ovládání chytrých domovů až po ...
 • SS7 Honeypoty - proaktivní ochrana proti podvodům v mobilních sítích 

  Kubiš, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá útokmi a podvodmi v mobilných sieťach. Cieľom práce je implementácia nástroja typu honeypot, ktorý je na tieto útoky schopný reagovať. Obsahom práce je preto základné predstavenie mobilných sietí, ...
 • Nástroj pro měření výkonnosti DNS serverů 

  Postolka, Matěj
  Tato práce popisuje návrh a tvorbu testovacího prostředí pro měření výkonnosti DNS serverů nad transportními protokoly TCP a UDP. Obsahuje výsledky výkonnostního měření tří různých implementací autoritativních DNS serverů ...
 • Automatické rozpoznání akordů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Nodžák, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním akordů pomocí neuronových sítí. Tento problém byl rozdělen na dva podproblémy, první podproblém se zaměřuje na experimentální nalezení nejvhodnějšího akustického modelu a ...
 • Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack 

  Bolvanský, Dávid
  Algoritmus PRINCE je rýchlejšou a pokročilejšou verziou kombinačného útoku. Nedistribuované lámanie hesiel často naráža na svoje limity a jeho použiteľnosť na reálne úlohy sa znižuje kvôli stúpajúcim nárokom na výpočtové ...
 • Nástroj pro podporu cvičení klavírních skladeb 

  Ustinov, Nikita
  Ucelem teto prace je navrhnout a implementovat aplikaci pro cviceni hry na klaviru. Hlavni nevyhodou jiz existujicich aplikaci je omezeny vyber skladeb, ktere lze cvicit, protoze tyto skladby jsou pevne zapsane v pameti. ...

View more